Badelement og GROHE ser grønt

Den grønne omstilling er et eksprestog, der kommer buldrende. To stærke partnere i byggebranchen er steget om bord og leverer grønne sanitetsløsninger med enorme ressourcebesparelser

I et strategisk samarbejde leverer Badelement A/S og GROHE A/S bæredygtige kvalitetsløsninger, der lever op til byggebranchens skrappeste miljøkrav. Fremover leveres Badelements badekabiner udelukkende monteret med GROHE’s miljørigtige badeværelsesløsninger, og de to partnere er de første på markedet til at levere grønne badekabiner til grønt byggeri for kommuner, boligforeninger, bygherrer og andet storskalabyggeri.

Badekabineproducenten Badelement A/S er Danmarks førende leverandør af præfabrikerede og skræddersyede badekabiner til dansk byggeri, og GROHE A/S er Europas største udbyder af vandteknologiske totalløsninger som armaturer, brusesystemer og cisterner.

 

Bæredygtig fremtid i byggebranchen

Støttet af Energifonden kortlægger Dansk Byggeri bygningers rolle i implementeringen af en mere energieffektiv og bæredygtig fremtid, og vidner om en vilje fra byggebranchen til at finde løsninger på udfordringen ved den grønne og bæredygtige omstilling. Ifølge Klimarådet har bygninger en enorm indflydelse på en bæredygtig omstilling, da ca. 40% af samfundets energiforbrug ligger her.

Senior Projektchef ved GROHE A/S, Henning Lien forklarer, at det ligger GROHE A/S meget på sinde at sikre, at deres produkter lever op til de eksisterende miljøkrav, og at de kan leve videre ind i fremtiden.

”Vi tænker altid grønt som projekt-partner, og det er ikke bare snak men også handling. Vi er fortalere for det grønne valg, og vi leverer i specifikationen og supporten til Badelement en værdibaseret løsning i meget høj kvalitet.”

Med de grønne badekabiner, er man på forkant med lovgivningen og på linje med udviklingen i den danske byggeindustri og de stadig skrappere krav til bæredygtighed i offentligt og privat udbudsmateriale. Det er blandt andet sket på Comwell Hotel Aarhus, hvor de to partnere har leveret 240 fuldt færdige badeværelser, der alle matcher hotelkædens skrappe kravspecifikationer om at opnå turistbranchens grønne miljømærke, Green Key.

 

Store ressourcebesparelser på Comwell

Driftsomkostningerne ved anlægsbyggeri i hotelbranchen er den tungeste post i budgettet. 20% bruges på selve anlægs- og byggearbejdet, og 80% går til drift og vedligehold. I grønt byggeri, hvor der er særligt fokus på vand- og energioptimeringer, vil en eventuel merudgift i anlægsarbejdet opvejes af store besparelser på omkostningerne i driften. På Comwell Hotel Aarhus er ressourceforbruget væsentligt reduceret sammenlignet med konventionelle valg af sanitære produkter, udregnet fra Energistyrelsens normtal og med reference til Håndbog for Energikonsulenter.

GROHE’s cisterner i Badelements kabiner har en vandgennemstrømning på 4,5 liter pr. skyl. Det er en vandbesparelse på 25 procent. Armaturerne i håndvaskene har en vandgennemstrømning på 5,7 liter pr minut, hvilket giver en vandbesparelse på 48 procent. Bruserne er traditionelt de store ressourceforbrugere på et hotel. GROHE’s brusere nedsætter vandforbruget med 25 procent med en vandgennemstrømning på 9 liter i minuttet.

”Vi kan lave brusere med et endnu lavere vandforbrug, men på et godt hotel skal der også tages hensyn til komforten. Jeg har set brusere med en vandgennemstrømning på helt op til 30 liter i minuttet, så vi er ret langt nede i vandforbrug på Comwell, hvor vi lever op til Green Key og endda med vores armaturer er mere ressourcebesparende, end kravene fra Green Key dikterer,” siger Henning Lien fra GROHE A/S.

De grønne badekabiner giver en vandbesparelse på 4 mio. liter hvert år i hele hotellets levetid. Cirka en tredjedel af vandbesparelsen er varmt vand. Det er en samlet, årlig besparelse på ca. 210.000,- kr., ekskl. moms, i forhold til prisen på vand og fjernvarme. Desuden giver mindre varmtvandsbeholdere og cirkulationspumper mindre opbevaring, opvarmning og cirkulering af vandmængder og følgende et årligt fald i strømforbruget. Dertil gives 5 års fuld produktgaranti inklusiv alt vedligehold i perioden.

 

Strategisk samarbejde

Hos Badelement A/S har man for længst indset nødvendigheden af en bæredygtig udvikling kombineret med et skarpt fokus på den omkostningsmæssigt fornuftige produktion. Badelement A/S er i betydelig vækst og har været det konstant siden etableringen i 2008. Årsagerne er blandt andet langsigtet, strategisk planlægning via konstellationer som samarbejdet med GROHE A/S. Samarbejdet sker i form af specifikke GROHE projekt-services som vand- og energiberegning, produktspecifikation, produktdokumentation, installations-træning, service og after-sales.

”GROHE har det bæredygtige produktsortiment, vi har brug for til vores kunder. Specielt på det energibesparende og vandbesparende område, der er vigtigt for hoteller som Comwell. Det er vigtigt for os at have sikkerhed for, at vi har en samarbejdspartner, der kan løfte den opgave, der specificeres i samarbejde med vores kunder, og det har GROHE gjort til fulde. Det giver tryghed i vores rådgivning, at vi har en samarbejdspartner, der er klædt på til opgaven,” siger Henning Jørgensen, salgschef ved Badelement A/S.

 

Fakta

Badelement A/S

Badelement er Europas førende producent af præfabrikerede badekabiner, som i stadig stigende grad anvendes inden for byggeriet. Badelement udvikler, producerer og leverer mere end 2500 badekabiner om året til dansk byggeri.

Video om produktion og klargøring af badekabinerne, samt montering på byggepladsen:

 

Badelement har desuden udviklet ”Team Badelement”. En interessegruppe og netværk bestående af en kreds af samarbejdspartnere, som arbejder sammen for at sikre konstant god kvalitet og ekstra beredvillighed, når der skal løses kritiske opgaver. Netværket består af: GROHE A/S, Duravit, unidrain®, Colour Ceramica, HTH, Pressalit Care, Brødrene Dahl, brødrene kier, Erichsen & Co., Robert Kaczmarek og Shark & Co.

Team Badelements præsentationsvideo:

 

GROHE A/S

GROHE A/S er Europas største udbyder af vandteknologiske totalløsninger som armaturer, brusere og brusesystemer og sanitet til både offentlige og private modtagere. Således leverer GROHE for eksempel både til hospitaler og hoteller, hvor der er specifikke krav for vandbesparelse, sikkerhed, sikring mod hærværk, sundhed, ergonomi og bæredygtighed. GROHE’s produkter benyttes af hoteller verden over til at optimere badeoplevelsen, og samtidig begrænse vandforbruget. En investering i GROHE-produkter kan i visse tilfælde være tilbagebetalt på under 12 måneder i rene besparelser (f.eks. brus).

GROHE’s tilgang til fremtidens byggeri sker igennem en omhyggelig 360 graders analyse med fokus på tre kerneområder: sikkerhed, hygiejne, ergonomi, samt fokus på vand- og energibesparelse.

 

Comwell Hotel Aarhus

Comwell Hotel Aarhus stod færdig i september 2014 og kaldes også Aarhus’ Sorte Fyrtårn. Hotellet er 23 etager højt, og rummer 2500 kvadratmeter. Comwell har indrettet de nederste 12 etager med 240 værelser, derefter følger virksomhederne Bech-Bruun og Deloitte med samlet otte etager. Bygningen er klassificeret som lavenergiklasse 2015.

Totalentreprenør: KPC Byg, Herning A/S

Arkitekt: Arkitema A/S

Fotos af badekabinerne på Comwell Hotel Aarhus kan ses her

 

Yderligere oplysninger:

Henning Jørgensen
Salgschef, Badelement
Tlf. 2016 5474
Mail: hj@badelement.dk

 

Henning Lien
Senior Projektchef, GROHE A/S
Tlf. 2053 6320
Mail: henning.lien@grohe.com

 

Se profilvideo