Her går det godt

Udvidede aktiviteter hos Badelement

Med fyldte ordrebøger og en stadig stigende efterspørgsel på præfabrikerede badekabiner har Badelement udvidet produktionskapaciteten

Siden Badelement A/S i 2008 startede aktiviteterne med udvikling, produktion og leverance af præfabrikerede badekabiner har virksomheden stort set kun oplevet vækst og fremgang.

Selv da finanskrisen var på sit højeste og der var nedgang i byggeaktiviteterne, kunne man hos Badelement notere sig øget efterspørgsel. En logisk konsekvens af, at badekabinerne præcist kunne møde de krav, som man havde – og stadig har – i det omkostningsfokuserede byggeri.

Med det unikke produktkoncept – serieproduktion af  fuldt færdige badeværelser med gulv, vægge, loft, lys og sanitet, der enkeltvis som en enhed kan løftes ind og hurtigt placeres i byggeriet – kan der spares mange penge og timer, som ellers ville blive brugt på at styre og koordinere de forskellige håndværkerentrepriser.

 

Stor tro på fremtiden

Badelement opnåede både i 2013 og 2014 at blive kåret til Gazelle-virksomhed og alt tyder på, at den positive udvikling vil fortsætte på det danske marked, som man udelukkende leverer til.

Netop nu har man fyldte ordrebøger til på den anden side af sommerferien her i 2015 og derfor har man hos Badelement stor tro på fremtiden. Det kan bl.a. aflæses af, at man netop har udvidet kapaciteten på sin produktionsvirksomhed i Polen.

 

Dansk konstruktion – polsk produktion

Alle badekabiner fra Badelement er skrædder-syede – og alle specifikationer udvikles i tæt samarbejde med den enkelte kunde. Når alle konstruktionsmæssige detaljer er på plads og i overensstemmelse med dansk byggelovgivning, tager det polske datterselskab over og står for produktionen.
– Vi startede med lidt ældre produktionsfaciliteter i Polen, men har af flere omgange måttet bygge til og om, og vi råder derfor i dag over helt moderne faciliteter med en kapacitet på produktion af 3000 badekabiner årligt, fortæller dir. Henning Jørgensen, Badelement og fort-sætter:
– Men under indtryk af den positive udvikling har vi genåbnet og moderniseret den gamle fabrik
– primært for at have en ”buffer” i situationer med spidsbelastning. Vi leverer til en dynamisk branche – og det kan vi kun, hvis vi selv er fleksible og agile.

 

Moderne byggeri i bred forstand

Præfabrikerede badekabiner anvendes i dag inden for mange forskellige typer byggeri.
– Vi har gennem de sidste par år haft den glæde at kunne levere til en række større hotelbyggerier og boligbebyggelser i form af etageejendomme i København. Projekter, hvor der i det enkelte tilfælde er leveret op til 500 badekabiner. Men herudover har vi leveret til hele landet og til andre typer byggeri: Kollegiebyggerier, plejehjem, hospitaler og rækkehuse, fortæller dir. Henning Jørgensen, Badelement afsluttende.
Alle aktiviteter i virksomheden styres fra domici-let i Horsens. Badelement beskæftiger i dag 240 medarbejdere.

Se profilvideo