BADEKABINER OG INSTALLATIONSSKAKTE TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI

PARAT TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI SOM STANDARD
Allerede i 2017 omlagde vi hos Badelement vores produktion, så vi udelukkende producerer
badekabiner der kan indgå i certificeret bæredygtigt byggeri – uden at hæve prisen – det er
standard.

 

LANGT UNDER 12 KG CO2 PR KVADRATMETER
Vi har også – mere end et år før tid – dokumenteret, at vores badekabiner overholder 2023-kravene
til byggeri om max 12 kg CO2 pr. m2. Faktisk holder vi os et pænt stykke under grænsen.

 

REDUCER ENERGI- OG RESSOURCEFORBRUG TIL GAVN FOR MILJØET

Inden for det miljømæssige aspekt af et bæredygtigt byggeri er der især fokus på ressourceforbrug og energieffektivitet. Med vores præfabrikerede installationsskakte effektiviseres ressourceforbruget markant ved, at der i henhold til skaktens 3D-model og BOM-list (Bill Of Material) kun indkøbes det antal materialer, der er behov for.

Med vores præfabrikerede installationsløsninger er vi med til at sikre en markant besparelse på energi og varme under udtørring i byggeperioden. Allerede samme dag som installationsskaktene er monteret og råhuset er lukket, kan den prisvenlige, permanente varme idriftsættes, og dermed er det ikke nødvendigt med midlertidige, dyre varmekilder (såsom elvarme, gasfyr eller oliefyr) til at udtørre byggeriet.

 

Læs om livscyklusanalysen her

CERTIFICERINGER OG GODKENDELSER

Materialerne, som Badelements badekabiner er bygget af, overholder kravene til følgende certificeringer:

DGNB
DGNB-certificeret byggeri opfylder de europæiske standarder for miljø, økonomi og sociale forhold. Badelements badekabiner kan indgå i DGNB-certificeret byggeri.

Vi har endvidere taget stilling til FNs Sustainable Development Goals (SDG) og udarbejdet en række bæredygtighedsmål. Dermed kan vores kunder opnå SDG-bonus til deres projekt.

 

BREEAM
BREEAM er en international certificeringsordning for miljørigtigt byggeri – den første af sin slags. Badekabiner fra Badelement overholder kravene til BREEAMcertificeret byggeri, herunder BREEAMNOR, som er den norske udgave af den internationale certificering.

SINTEF (20668)
Vores badekabiner er SINTEF godkendte og overholder dermed de norske standarder for kvalitet, værdier og miljø.

 

RISE
Badelement er i proces med at blive godkendt af The Research Institute of Sweden. Med denne certificering kan vi indgå i bæredygtigt byggeri i Sverige og lever op til kravene fra Säker Vatten og andre miljø- og kvalitetssikrende organisationer.

Læs også om Green Elements her