BADEKABINER PÅ FORKANT MED FREMTIDENS GRØNNE KRAV

Beton badekabine — 4,74 kg CO2 ækv. pr. m2 pr. år
Badelement arbejder hver dag på at forbedre CO2-aftrykket. Den seneste LCA-analyse foretaget i 2023 af Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniørfirma viser, at en beton badekabine på 5,54 m2 – som den vi har leveret til Green Hills byggeriet i Solrød – i dag ville have haft et CO2-aftryk på 4,74 kg CO2/m2. Det er en forbedring på over 15 % i forhold til den tidligere LCA-værdi på 5,6 kg CO2/m2.

Udregningen er baseret på en beton badekabine i en mindre lejlighed, hvor LCA-faserne A1-A3, B4, B5, C3 og C4 er medregnet.

Det samlede CO2-aftryk for badekabinen er beregnet til 1314 kg CO2 totalt ved en betragtningsperiode på 50 år. Omregnet giver det 26,28 kg CO2 ækv. pr. år (eller 4,74 kg CO2 ækv. pr. m2 pr. år, hvis man ser på badekabinen isoleret set).

 

Forbedringen er et resultat af vores fokuserede arbejde med bæredygtighed og er skabt via optimering af processer og materialeforbrug samt forbedret dokumentation fra underleverandører.

Vi forventer at kunne forbedre CO2-aftrykket yderligere i den kommende tid.

 

Let badekabine — 3,57 kg CO2 ækv. pr. m2 pr. år

Også på vores lette badekabine har vi optimeret materialeforbrug og dokumentation, og resultatet af LCA-analysen viser 3,57 kg CO2/m2.

Det betyder, at hvis det er muligt at gøre brug af den lette konstruktion i dit projekt, er CO2-forbruget meget lavt i forhold til de lovkrav, der stilles og vil blive stillet i fremtiden.
Arbejdet med at optimere LCA-værdien stopper dog ikke her, og vi arbejder videre mod endnu lavere værdier i fremtiden.

 

 

Vi giver god margin op til lovkravet
Fra 2023 er bygningsreglementets krav om en CO2 grænse sat til 12 kg CO2 ækv. pr. m2 pr. år. Kravet gælder i første omgang kun for nybyggeri på over 1000 m2. For andre typer byggeri skal LCA analysen blot udføres. Kravene er planlagt til at blive skærpet i år 2025, 2027 og 2029.

Badekabiner fra Badelement har en indvirken på denne beregning. Beregningen sikrer, at byggerierne ikke overskrider kravet på de 12 kg CO2 ækv. pr. m2 pr. år.

Derfor undersøger vi kontinuerligt hvordan processer, materialer, transport mv. kan optimeres, så den samlede CO2-udledning kan nedbringes.

Vi optimerer løbende vores badekabiner
Vi arbejder hårdt på løbende at optimere vores produkter, så vi i fremtiden kan præsentere endnu lavere CO2-aftryk. Også inden lovgrænsen for CO2-aftryk nedtrappes fra 2025.
Læs mere her om Badelements bæredygtighedsvision

Generelle Environmental Product Declarations
Beregningen i LCA-rapporten er baseret på flere generiske og branche-EPD’er. Produktspecifikke EPD’er forventes at give et lavere resultat og gør det desuden muligt at udskifte specifikke produkter med tilsvarende, som har lavere EPD. Vi udarbejder løbende analyser af vores badekabiner med henblik på at optimere deres EPD.

LCA-rapporterne er udarbejdet i 2023 af Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniørfirma.