BADEKABINER PÅ FORKANT MED FREMTIDENS GRØNNE KRAV

Godt 5,6 kg CO2 ækv. pr. m2 pr. år
Godt 5,6 kg. Sådan er tallet for en serie betonkabiner, Badelement har leveret til Green Hills byggeriet
i Solrød. Det er badekabiner med udvendige mål på 5,54 m2, som indgår i en lejlighed på
ca. 50 m2.

Vi arbejder for at forbedre CO2-aftrykket
Hos Badelement arbejder vi kontinuerligt for at forbedre CO2-aftrykket af vores badekabiner. Derfor
har vi blandt andet fået udarbejdet en LCA rapport for vores badekabiner. Der er i første omgang tale
om en betonbadekabine i en mindre lejlighed, hvor LCA faserne A1-A3, B4, B5, C3 og C4 er medregnet.

Det samlede CO2-aftryk for badekabinen er beregnet til 1556 kg CO2 totalt ved en betragtningsperiode på 50 år. Omregnet giver det 31,1 kg CO2 ækv. pr. år (eller 5,6 kg CO2 ækv. pr. m2 pr. år, hvis man ser på badekabinen isoleret set).

 

 

Vi giver god margin op til lovkravet
Fra 2023 kommer der i bygningsreglementet et krav om en CO2 grænse. Kravet, som er sat til 12 kg CO2 ækv. pr. m2 pr. år, vil i første omgang kun gælde for nybyggeri på over 1000 m2. For andre typer byggeri skal LCA analysen blot udføres. Kravene er planlagt til at blive skærpet i år 2025, 2027 og 2029.
Badekabiner fra Badelement har en indvirken på denne beregning. Beregningen sikrer, at byggerierne ikke overskrider kravet på de 12 kg CO2 ækv. pr. m2 pr. år.
Derfor undersøger Badelement pt. hvordan processer, materialer, transport mv. kan optimeres, så den samlede CO2 udledning kan nedbringes.

Vi optimerer løbende vores badekabiner
Vi arbejder hårdt på løbende at optimere vores produkter, så vi i fremtiden kan præsentere endnu
lavere CO2-aftryk. Også inden lovgrænsen for CO2-aftryk nedtrappes fra 2025.

 

Læs mere her om Badelements bæredygtighedsvision

 

Generelle Environmental Product Declarations
Beregningen i LCA rapporten er baseret på flere generiske og branche-EPD’er. Produktspecifikke
EPD’er forventes at give et lavere resultat, og gør det desuden muligt at udskifte specifikke
produkter med tilsvarende, som har lavere EPD. Vi er i gang med at udarbejde analyser af
badekabiner med henblik på at optimere deres EPD.

LCA-rapporten er udarbejdet i 2021 af Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniørfirma.