BADELEMENTS BÆREDYGTIGHEDSVISION

 

Badelement vil altid være blandt branchens førende – også når det handler om ressourceeffektivitet, genanvendelse, bæredygtige materialer og energieffektivitet i hele løsningernes livscyklus. Ellers leverer vi jo ikke perfektion som standard.

Vi har arbejdet med vores produkters bæredygtighed i flere år. Derfor er Badelement de første, der har sine præfabrikerede badekabiner optaget i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri. Badelements badekabiner og installationsskakte indgår også i DGNB-certificeret byggeri på de højeste niveauer. Vi lever op til kravene for både produkter og dokumentation.

Allerede nu kan vi dokumentere, at vores badekabiner opfylder de krav, der er til bygningers CO2 aftryk i 2023. Vi arbejder aktivt ud fra FN’s Verdensmål for at møde de målsætninger og krav, som vi forventer, kommer i fremtiden, så vores badekabiner fortsat som standard kan indgå i bæredygtigt byggeri.

 

FN’s Verdensmål

De FN Verdensmål vi har størst fokus på, er 6, 7 og 9. De centrerer sig om bæredygtighed i forhold til vand, energi og innovation. Indenfor de parametre vil vi være de bedste.

 

Rent vand og sanitet6 – Rent vand og sanitet

Vi skal passe på vores grundvand og bruge det med omhu. Hos Badelement har vi en klar målsætning om at passe på vores fælles ressourcer.

Det gør vi blandt andet ved

  • konsekvent at vælge vandbesparende løsninger i vores badekabiner.
  • at indgå i strategiske samarbejder med leverandører, der har et bæredygtigt produktsortiment samt lever op til vores høje standarder og byggebranchens miljøkrav.

Kontakt os for at høre mere

 

7 – Bæredygtig energi

Det er ikke nogen hemmelighed, at byggebranchen er udfordret, når det kommer til at minimere klimaaftrykket. Derfor arbejder vi målrettet for at energieffektivisere vores produktion og vælge materialer, der er fremstillet energimæssigt bæredygtigt.

Det gør vi blandt andet ved

  • målrettet at optimere vores badekabiner.
  • veltilrettelagt drift af vores fabrikker og anlæg med hensyntagen til indlejret energi og livscyklus for de valgte løsninger.
  • at udarbejde selvstændige livscyklusanalyser efter kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse for byggerier.

Kontakt os for at høre mere

 

9 – Industri, innovation og infrastruktur

Vi vil ikke kun leve op til grønne minimumskrav. Vi vil gå forrest og være fremsynede og innovative, for vi tror på, at et større fokus på bæredygtighed er vejen frem. Vi har beregninger og dokumentation i orden, så der er gennemsigtighed overfor vores kunder, samarbejdspartnere og brugere. Det vil blandt andet sige, at vi kan fremlægge CO2-regnskaber og livscyklusanalyser for vores kunder.

Det gør vi blandt andet ved

  • at ensrette og effektivisere byggeprocessen, så vi styrer materialeforbruget og minimerer restprodukter og spild.
  • at omlægge vores transportstrategi og nedbringe unødig transport af materialer og restprodukter.

Kontakt os for at høre mere