Hvor bæredygtigt er det bæredygtige almene byggeri?

Jan Johansson – postdoc, arkitekt MAA, Ph.d. – fra KEA – Københavns Erhvervsakademi har forsket i, hvordan bæredygtighed fungerer i hverdagen i danske almene boliger. Han har undersøgt det ved at høre brugerne – dvs. beboerne, driftspersonalet og driftsadministrationen – om, hvordan det fungerer for dem. Og hans konklusioner er ikke umiddelbart opmuntrende.

 

Bæredygtighed med brugerfokus
Deltagerne ved ”Byg bæredygtigt med omtanke 2017”, som blev afholdt i København i maj med Badelement og GROHE som arrangører, fik lejlighed til at høre om Jan Johanssons Ph.d.-afhandling “Bæredygtighed i danske almene boliger – med et brugerfokus”. Arrangementet markerede blandt andet, at Badelement – med armaturer fra GROHE – har leveret monteringsklare, præfabrikerede badekabiner til flere Svanemærkede og DNGB-certificerede byggerier (f.eks. The Hill i Hillerød, i Irmabyen og i Ørestad Syd). Hvis en bygherre vælger Badelements badekabiner, er der sikkerhed for, at de på alle relevante parametre – f.eks. økonomi, komfort (trivsel) og miljø – lever op til de krav, der stilles til DGNB-bæredygtighedscertificering, Svanemærket og GreenKey-byggerier.

 

Kan brugerne bruge teknologien?
Jan Johansson generelle konklusion er, som han fortalte de fremmødte, at det bæredygtige ofte går tabt i f.eks. den daglige udnyttelse af de tekniske installationer i de bæredygtige, almene boligbyggerier. Dels var personalet ikke informeret og uddannet godt nok til at servicere dem, og dels var beboerne ikke tilstrækkeligt vidende om de forskellige installationer. I det hele taget havde Jan Johansson samlet 12 punkter, som han mener, man bør tage fat på hvis man vil skabe bæredygtigt byggeri til alle i Danmark. Også brugerinddragelse allerede i idéfasen.

 

Ønsket om bæredygtighed
Det var desuden Jan Johanssons indtryk, at hverken beboere eller driftspersonale, han har talt med, har valgt de bæredygtige almene boliger, fordi de er bæredygtige. Motiverne har i langt højere grad været f.eks. at få et sted at bo til en overkommelig husleje. Dog kender han også til almene boligbyggerier andre steder i landet, hvor interessen for de bæredygtige boliger har været markant højere. Så én af Jan Johanssons anbefalinger er måske at tænke den lokale ’kultur’ ind i projektet, og begynde med at bygge bæredygtigt dér, hvor brugerne også er interesserede. Ellers skal interessen for at skabe bæredygtigt byggeri endnu primært komme fra pensionskasser og andre professionelle parter i byggeriet. Noget, som direktøren fra Green Building Council Denmark, Mette Qvist, der også var med til arrangementet, erklærede sig enig i.

 

 

Se profilvideo