PRÆFABRIKEREDE BADEKABINER OG INSTALLATIONSSKAKTE I BÆREDYGTIGT BYGGERI

Kan det lade sig gøre at udnytte fordelene ved præfabrikerede badekabiner og installationsskakte, når man gerne vil bygge Svanemærket eller bæredygtigheds-certificeret (DGNB). Ja, det kan det. Faktisk er der allerede flere Svanemærkede og DGNB-certificerede byggerier, hvor præfabrikerede badekabiner og installationsskakte fra Badelement er en del af løsningen – f.eks. de svanemærkede projekter The Hill og Vibekevej i Hillerød, Strandtorvet på Amager og i Irmabyen.

Og faktisk producerer og leverer Badelement i dag udelukkende badekabiner og installationsskakte, der kan indgå i bæredygtigt og DGNB-certificeret byggeri. Vores præfabrikerede beton badekabiner er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri. Det er vores standard – og vi har ikke hævet vores priser af den grund.

 

Serieproduceret håndværk

Præfabrikerede badekabiner og installationsskakte udvikles efter på forhånd aftalte specifikationer, og produceres som serieproduceret håndværk på fabrik. De færdige badekabiner og installationsskakte leveres på byggepladsen til aftalt tid, hvor de løftes på plads i bygningen – direkte fra lastbilen. Det minimerer spild og tidsforbrug ved produktionen, og samtidig er det muligt hele tiden at optimere med de nyeste innovationer på markedet, så vi f.eks. holder miljøbelastningen nede.

 

One stop shopping af badeværelser som kan leveres med integreret installationsskakte

Når et byggeris badeværelser bliver præfabrikeret som samlede badekabiner, og som option med integreret installationsskakte er de ét overskueligt element, når det handler om at leve op til forskellige parametre for ressourceforbrug og energi. Det gør det lettere at overskue, hvis byggeriet skal være miljø- eller bæredygtighedscertificeret. Såvel i produktionen som i funktion. Det er one stop shopping: én leverandør, der styrer og kontrollerer med ansvar for armaturer, sanitet, el, flisearbejde, VVS, ventilation m.m. er parametrene lettere at kontrollere, og dokumentationen følger med.

 

Optimeret økonomi

Præfabrikerede badekabiner og præfabrikerede installationsskakte sikrer også en høj standard til en billigere pris, hvilket er optimalt for at tilfredsstille de økonomiske og sociale (komfortmæssige) kvaliteter, som også indgår i det danske bæredygtighedsbegreb DGNB. Serieproduktion er bare billigere, fordi processen er optimeret. Tilmed efterlades der ikke forskellige produktemballager og lignende på byggepladsen.

Bæredygtighed og miljøhensyn handler i høj grad om hele byggeriets levetid. Fra projektering og opførelse til funktion og energiforbrug til nedrivning og genanvendelse. Derfor er det også vigtigt at bæredygtighed og miljøparametre er tænkt ind fra projektets start.

Se profilvideo