Præfabrikerede beton badekabiner

Velgennemført konstruktion, hvor der er tænkt på enhver detalje

KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE:

 

GULVELEMENT

 • Udført i armeret beton, 2.400 kg/m³. Gulvelementet støbes med opkant/hulkel.
 • Den normale gulvtykkelse er 95 mm + 35 mm isolering ekskl. gulvbelægning.
 • Der indstøbes afløbs- og varmeinstallationer.
 • Gulvafløb vil næsten altid bygge ned under underkant bund.
 • Detalje omkring dørtrin/overgang til tilstødende gulv udføres individuelt efter kundeønske.
 • Gulvelementet udføres med indstøbt fald på 1:100, dog i bruseområdet et fald på 1:50 mod gulvafløbet. Badelement leverer med 35 mm fald til afløb.
 • Eventuel forsænkning for bruseniche indstøbes i elementet.
 • Gulvelementets overside: Glat formside. underside: Afrettet beton med en tolerance på +- 5 mm.

 

VÆGELEMENTER

 • Udført i krydsarmeret letbeton, 1.650 kg/m³.
 • Ønskes kabinens vægt reduceret kan der anvendes speciel letbeton, 1200 kg/m³. Dette mod merpris.
 • Vægtykkelser: 60 mm standard. 80 mm hvor f.eks. køkken skal ophænges eller hvor der er lyd/brandkrav. Vægtykkelsen kan øges efter kundevalg, såfremt der er specielle forhold der kræver dette.
 • Vægelementerne støbes lodret med 2 formsider. Der støbes således, at 2 vægge og loftet altid støbes sammen. De resterende 2 vægge støbes ligeledes i et. Synlige udvendige hjørner udføres så vidt mulig uden elementsamling. Vægelementerne er udført med en ”tå” udvendig, således at udvendig væg er afsluttet under færdigt gulv i bygningen.
 • Vægge støbes for synlige vægges vedkommende med op kanter i højde, der afslutter elementet 20 mm fra underkant betondæk i bygningen.
 • Udvendige synlige vægge fuldspartles og filtses fra fabrik.
 • Indvendige vægge hhv. flisebeklædes eller fuldspartles, beklædes med filt og males i glanstrin 20.
 • Vindueslysning: Vindueslysninger kan påmonteres vægelementer, således at indvendig tilsætning i vindueslysning kan flisebeklædes eller beklædes med filt fra fabrik. Mod merpris.

 

LYDFORHOLD

 • 60 mm lyddæmpning 36 Db
 • 80 mm lyddæmpning 38 Db

 

BRANDFORHOLD

 • El 60 A2-s,d0

 

LOFTELEMENT

 • Udført i krydsarmeret pimpstensbeton, 1.650 kg/m³
  Ønskes badekabinens vægt reduceret kan der anvendes speciel letbeton, 1200 kg/m³. Dette mod merpris

 

LOFTSTYKKELSE

 • 60 mm standard
 • Lofttykkelse kan øges efter kundeønske, hvis specielle forhold der kræver dette
 • Underside loft er glat formside, der fuldspartles og færdigmales i farve hvid,NCS SO-500N.

 

VÅDRUMSMEMBRAN

 • Der anvendes vådrumsmembrantætningssystem fabrikat PCI type Seccoral 2K.
 • Vådrumsmembranen udføres iht. SBU anvisning 252

 

EL-INSTALLATIONER

 • Tomrør og el-dåser indstøbes i vægge
 • Der anvendes fabrikat LK. Der er valgfrihed imellem fabrikantens forskellige modeller, f.eks. Fuga, Opus o.s.v.
 • Alle tomrørsinstallationer er såfremt andet ikke er specificeret Ø 20 mm flexrør
 • Der udføres som minimum potentialudligning fra kabinens hovedarmering samt ventilationsstuts


De grundlæggende tilslutningsmuligheder:

Lys:

 • Tilsluttes i koblingsdåse i installationsskakt
 • Tilsluttes via oprullet 3 x 1,5 mm² kabel med længde der når gruppetavle
 • Tilsluttes i udvendig afbryderdåse for lys til badekabinen gennem 2 stk. tomrør ført til gulv


Vaskemaskine/tørretumbler:

 • De to faser tilsluttes i koblingsdåse i installationsskakt
 • Tilsluttes via oprullet 5 x 2,5 m² eller 5×1,5m2 mm kabel med længde der når til gruppetavle

Potentialudligning:

 • Der potentialudlignes hovedarmering i badekabinebund samt ventilationskanal via stikkontakt i badeværelset

 

El installationen er udført i henhold til DS/HD60364 og BEK1082.

El-installationer testes iht. KS-manual Bilag D

 

BRUGSVANDSINSTALLATIONER

 • Brugsvandsinstallationer er udført i 16 mm pex rør, ført i rør i rør system
 • Der er indstøbt koblingsdåser til tapstederne i vægelementerne
 • Systemet er VA godkendt
 • Vandinstallationerne føres lodret op i badekabinens vægge over kabinens loft til installationsskakten
 • Vandinstallationen afsluttes hhv. med 2 stk. fordelerrør med ¾” omløber i installationsskakt eller med oprullet overlængde på pex-rør
 • Der kan leveres ekstra tilslutningspunkt for vandtilslutning til køkkenvask på kabinens fordelerrør
 • Vandinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual bilag E1

 

AFLØBSINSTALLATIONER

 • Interne afløbsinstallationer føres i svejste PEH-rør, fabrikat Geberit
 • Standard gulvafløb er ABS gulvafløb med rustfri rist, fabrikat Unidrain.
 • Alternativ et hjørneafløb hhv. fabrikat JAFO eller fabrikat Blücher
 • Afløbsinstallation afsluttes så vidt mulig i installationsskakt. Afløbsinstallationer fra gulvafløb, håndvask og vaskemaskine samles så vidt muligt til ét rør med dimension 50/75 mm PEH afløbsrør. Afløb fra toilet er dimension 110 mm PEH
 • Afløbsledninger intern i badekabinebund lægges med 16 promille fald iht. DIF norm for afløbsinstallationer, afløbsinstallationer i præfabrikerede elementer
 • Alle materialer er CE-typegodkendte
 • Afløbsinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual bilag E3

 

VARMEINSTALLATIONER

 • Vandbaseret gulvvarme er den normale standardløsning, udført i 15 mm pex rør
 • Gulvvarmen reguleres med returventil styret af et termostatisk element. Gulvvarmen afsluttes i installationsskakten, med den nødvendige overlængde på rørene, således at disse kan nå frem til lejlighedens varmefordelerrør uden samlinger
 • Gulvvarmeninstallationen kan alternativ leveres som rørsystem med rumtermostat som regulering
 • Pex gulvvarmerørene fastgøres på det øverste armeringsnet i undersiden af armeringsnettet med et dækkende betonlag på ca. 50 mm og med en afstand af 200 mm mellem varmesløjferne
 • Der kan leveres el-gulvvarme hvis det ønskes
 • Varmeinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual bilag E2

 

VENTILATION

 • Badekabinerne leveres normalt med udsugningsventil for central udsugning. Denne afsluttes med Ø 100 mm stuts i installationsskakt.
 • Ventil placeres i loft og ført via påmonteret ventilationsrør til skakt. Der kan monteres lyddæmper, hvis dette er nødvendigt og der er tilstrækkelig plads over badekabinens loft. Se eksempel på ventilation her.
 • Der kan leveres el-ventilator såfremt dette er påkrævet.

 

DØR

 • Badekabinen leveres normalt ikke med dørblad og karm monteret.
 • I dørhul indstøbes plastskrueklodser for montage af dørkarm på byggepladsen. Der henvises til montageanvisning for badekabiner med hensyn til denne montage.

 

SPARTELFAS/UDVENDIGE HJØRNER

 • På hjørner, hvor der er tilstødende gipsvæg, forsynes badekabinens væg med en gennemgående 2 x 40 mm spartelfas, hvor armeringsvæv over vægsamlingen kan monteres og overspartles.
 • Udvendige synlige hjørner forsynes med stålspartel kant, således at rethed for hjørner opnås.

 

EMBALLERING

 • Badekabinen leveres med krydsfinerplade foran dørhul. Dørpladen udføres med hængsler og fungerer som midlertidig dør. Dørpladen aflukkes med hængelås. Dørpladen todeles således at en underdel på ca. 200 mm i højden og i pladens fulde bredde kan afmonteres uden at resten af dørpladen fjernes. Formålet med dette er at råhus montør kan kontrollere faldet i badekabinens døråbning efter endt montage og at tømrer ved lægning af trægulv udenfor badekabinen kan kontrollere badekabinens gulvhøjde og koordinere dette med sine gulvhøjder.
 • Såfremt der leveres dør med, er denne forsynet med hængelåssystem, der forhindrer adgang til badekabinen i byggeperioden.
 • Badekabinerne leveres med 4 stk. træklodser 150 x 150 x 150 mm fastgjort til badekabinebundens underside. Disse fjernes umiddelbar før montage.

 

LØFTEANORDNING

 • Badekabinen er forsynet med 4 løftepunkter. Disse består af en 20 mm wirestropper fastgjort til væggenes hovedarmering. Ved montering fastskruer montageentreprenøren medleverede wirestropper til inserten og kabinen er klar til at blive hejset på plads i bygningen.
 • For yderligere information herom henvises til Badelements detaljerede montageanvisning.

 

UDSPARINGER FOR AFLØBSINSTALLATIONER

 • Det vil afhængig af gulvhøjden i bygningen være nødvendig, at lave udsparinger for dele af afløbsinstallationen i oversiden af betondækket under badekabinen. Der skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvor stor pilhøjden på betondækket er på stedet, hvor badekabinen er placeret, for at kunne fastlægge om en udsparing er nødvendig.
 • Som grundregel vil der ved anvendelse af vores standard gulvafløb fabrikat Jafo ikke være nødvendig med en udsparing såfremt gulvopbygningen er 180 mm og for afløbsrende fa. Unidrain eller Blücher 210 mm. Kontakt os dog altid omkring fastlæggelse af udsparinger.
  Faktorer som tilsluttende afløbsledningers længde kan også have væsentlig indflydelse. Det anbefales, at tage kontakt til os i hvert enkelt tilfælde.

 

YDELSER SOM SKAL UDFØRES PÅ BYGGEPLADSEN AF ENTREPRENØRER

 • Montage af badekabinen inklusiv kran
 • Lukning mellem badekabinen og tilstødende vægge samt mod dæk
 • isolering under badekabinen
 • Pletspartling af vægge efter skruer for emballage og evt. montageskader. Evt finspartling, afhængig af den videre malerbehandlingstype
 • Udvendige indfatninger på dør
 • Dørgreb og nøgleskilt
 • Lukning ved gulv mellem gulvflise i badekabine og udvendigt gulv
 • Tilslutning af vandinstallation
 • Tilslutning af varmeinstallation.
 • Indregulering af varmeinstallation
 • Tilslutning af afløbsinstallation
 • Tilslutning af elinstallation
 • Udvendig el-materiel
 • Tilslutning af ventilationskanal
 • Fjernelse af plast- og døremballage

 

REFERENCEKABINE

 • Den første badekabine i produktionsforløbet, fremskyndes i produktionen og anvendes som referencekabine. Bad Element inviterer bygherre, rådgivere og entreprenør til besigtigelse af denne på fabrikken.
 • Referencekabinen har til formål, at fastslå, at de ydelser der kontraktmæssigt er indgået, er leveret, og at denne er udført i henhold til de af rådgiverne frigivne produktionstegninger udarbejdet af producenten samt at godkende den håndværksmæssige kvalitet.
 • Bad Element udarbejder et referencekabinereferat, og på basis af frigivne tegninger samt dette referat er badekabinen frigivet til produktion. Frigivelsen indbefatter tillige varianter og øvrige typer inden for samme projekt.

 

 

Se profilvideo