Præfabrikerede beton stabelkabiner

Velgennemført konstruktion med styr på enhver detalje

KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE:

 

GULVELEMENT

 • Udført i armeret beton, 2500 kg/m³. Gulvelementet støbes med opkant/hulkel.
 • Gulvtykkelse tilpasses de lydmæssige og statiske krav. Denne vil variere fra 150 – 180 mm i tykkelsen.
 • Der indstøbes afløbs- og varmeinstallationer.
 • Afløbsinstallationer vil være indstøbt fuldstændig i gulvkonstruktionen.
 • Detalje omkring dørtrin/overgang til tilstødende gulv udføres individuel efter kundeønske.
 • Gulvelementet udføres med minimum 30 mm indstøbt fald mod gulvafløb.
 • Forsænkning for bruseniche indstøbes i elementet.
 • Gulvelementets overside: Glat formside.
 • Gulvelementets underside: Afrettet beton med en tolerance på +- 5 mm.

 

VÆGELEMENTER

 • Udført i krydsarmeret pimpstensbeton, 1800 kg/m³. Såfremt der er specielle lokale myndighedskrav til væggene i bærende installationer, kan disse udføres i 2500 kg/m³ jernbeton.
 • Vægtykkelserne varierer fra 120 – 180 mm afhængig af størrelsen af de lodrette belastninger og antallet af etager.
 • Vægelementerne støbes lodret med 2 formsider. Der støbes således, at 2 vægge og loftet altid støbes sammen. De resterende 2 vægge støbes ligeledes i et. Synlige udvendige hjørner udføres så vidt mulig uden elementsamling. Vægelementerne er udført med en ”tå” udvendig, således at udvendig væg er afsluttet under færdigt gulv i bygningen.
 • Alle bærende vægge støbes etagehøje. Kabinehøjden beregnes udfra den laveste eksisterende etagehøjde. Der regnes som minimum 30 mm tolerance lodret imellem kabinerne.
 • Udvendige synlige vægge fuldspartles og filtses fra fabrik.
 • Indvendige vægge hhv. flisebeklædes eller fuldspartles, beklædes med filt og males i glanstrin 20.

 

VINDUESLYSNING

 • Vindueslysninger kan påmonteres vægelementer, således at indvendig tilsætning i vindueslysning kan flisebeklædes eller beklædes med filt fra fabrik. Mod merpris.

 

LYDFORHOLD

 • 60 mm lyddæmpning 36 Db.
 • 80 mm lyddæmpning 38 Db.

 

BRANDFORHOLD

80 mm BS 60.

 

LOFTELEMENT

 • Udført i krydsarmeret pimpstensbeton, 1800 kg/m³.

 

LOFTSTYKKELSE

 • 60 mm standard.
 • Lofttykkelse kan øges efter kundeønske, såfremt der er specielle forhold der kræver dette. Underside loft er glat formside, der fuldspartles og færdigmales i farve hvid, NCS 0502Y glanstrin 5.

 

MONTAGEBELSLAG

 • Kabinerne sammenkobles hhv. med svejsebeslag eller sammenstøbes lodret via gennemgående armeringslåse.

 

VÅDRUMSMEMBRAN

 • Der anvendes vådrumsmembrantætningssystem fabrikat PCI type Seccoral 2K. Se tekniske specifikationer her
 • Vådrumsmenbranen udføres iht. SBI anvisning 252

 

EL-INSTALLATIONER

 • Tomrør og el-dåser indstøbes i vægge.
 • Der anvendes fabrikat LK.
 • Der er valgfrihed imellem fabrikantens forskellige modeller, f.eks. Fuga, Opus o.s.v.
 • Alle tomrørsinstallationer er såfremt andet ikke er specificeret Ø 20 mm flexrør.
 • Der udføres som minimum potentialudligning fra kabinens hovedarmering samt ventilationsstuts.

 

De grundlæggende tilslutningsmuligheder

 

Lys

 • Tilsluttes i koblingsdåse i installationsskakt.
 • Tilsluttes i udvendig afbryderdåse for lys til badekabinen gennem 2 stk. tomrør ført til gulv.

Vaskemaskine/tørretumbler

 • Tilsluttes i koblingsdåse i installationsskakt.
 • Tilsluttes via oprullet 5 x 2,5 m² mm kabel med længde der når til gruppetavle.

Potentialudligning

 • Tilsluttes plint i installationsskakt.
 • Tilsluttes via oprullet kabel med længde der kan nå til gruppetavle.

 

El installationen er udført i henhold til stærkstrømsreglementet.

El-installationer testes iht. KS-manual skema KE.

 

BRUGSVANDINSTALLATIONER

 • Brugsvandsinstallationer er udført i 15 mm pex rør, ført i rør i rør system.
 • Der er indstøbt koblingsdåser til tapstederne i vægelementerne.
 • Systemet er VA godkendt.
 • Vandinstallationerne føres lodret op i badekabinens vægge over kabinens loft til installationsskakten. Vandinstallationen afsluttes hhv. med 2 stk. fordelerrør med ¾” gevindtilslutning i installationsskakt eller med oprullet overlængde på pex-rør.
 • Der kan leveres ekstra tilslutningspunkt for vandtilslutning til køkkenvask på kabinens fordelerrør.
 • Vandinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual skema KS2 og KS-manual skema KS1.

 

AFLØBSINSTALLATIONER

 • Interne afløbsinstallationer føres i svejste PEH-rør, fabrikat Geberit.
 • Standard gulvafløb er ABS gulvafløb med rustfri rist, fabrikat Purus, type Maxiflex.
 • Alternativ afløbsrende hhv. fabrikat Unidrain eller fabrikat Blücher.
 • Afløbsinstallation afsluttes så vidt mulig i installationsskakt. Afløbsinstallationer fra gulvafløb, håndvask og vaskemaskine samles så vidt muligt til ét rør med dimension 50/75 mm PEH afløbsrør. Afløb fra toilet er dimension 110 mm PEH.
 • Afløbsledninger intern i badekabinebund lægges med 16 promille fald iht. DIF norm for afløbsinstallationer
 • Afløbsinstallationer i præfabrikerede elementer.
 • Alle materialer er CE-typegodkendte.
 • Afløbsinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual skema KS1.

 

VARMEINSTALLATIONER

 • Vandbaseret gulvvarme er den normale standardløsning, udført i 15 mm pex rør.
 • Gulvvarmen reguleres med returventil styret af et termostatisk element. Gulvvarmen afsluttes i installationsskakten, med den nødvendige overlængde på rørene, således at disse kan nå frem til lejlighedens varmefordelerrør uden samlinger.
 • Gulvvarmeninstallationen kan alternativ leveres som rørsystem med rumtermostat som regulering. Pex gulvvarmerørene fastgøres på det øverste armeringsnet i kabinernes gulv med et dækkende betonlag på ca. 30 mm og med en afstand af 250 mm mellem varmesløjferne.
 • Der kan leveres el-gulvvarme hvis det ønskes.
 • Varmeinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual skema KS2.

 

VENTILATION

 • Badekabinerne leveres normalt med udsugningsventil for central udsugning. Denne afsluttes med Ø 100 mm stuts i installationsskakt. Alternativ kan ventil placeres i loft og ført via påmonteret ventilationsrør til skakt.
 • Der kan monteres lyddæmper, såfremt dette er nødvendigt og der er tilstrækkelig plads over badekabinens loft. Se eksempel på ventilation her.
 • Der kan leveres el-ventilator såfremt dette er påkrævet.

 

OPHÆNG FOR SKAKTINSTALLATIONER

 • Der kan i badekabinens skaktvægge indstøbes montageskinner (halfeneisen) for skaktinstallationer der udføres på byggepladsen.

 

DØR

 • Badekabinen leveres normalt ikke med dørblad og karm monteret – kan dog leveres efter aftale.
 • Der leveres dørblad der af producenten er forseglet i top og bund. Fabrikat Swedoor er det normale fabrikat.
 • Karmen monteres uden indfatninger indvendig med 4 mm fremspring og der fuges mellem karm og væg.
 • Karmen leveres grundmalet for færdigmaling på byggeplads af anden entreprenør.
 • Udvendig bygger karmen 2 mm frem foran færdig væg. Udvendig indfatning monteres på byggeplads af anden entreprenør.
 • Dørgreb og nøgleskilt monteres ikke fra fabrik.
 • Dørbladet forsynes gennem låskasse med låsesystem, der aflåses med hængelås. Låsesystemet er ikke tyverisikring, men forhindrer direkte adgang til badekabinen i byggeperioden.

 

SPARTELFAS

På hjørner, hvor der er tilstødende gipsvæg, forsynes badekabinens væg med en gennemgående 2 x 40 mm spartelfas, hvor armeringsvæv over vægsamlingen kan monteres og overspartles.

Udvendige synlige hjørner forsynes med stålspartel kant, således at rethed for hjørner opnås.

 

EMBALLERING

 • Badekabinen leveres med krydsfinerplade foran dørhul. Dørpladen udføres med hængsler og fungerer som midlertidig dør. Dørpladen aflukkes med hængelås. Dørpladen todeles således at en underdel på ca. 200 mm i højden og i pladens fulde bredde kan afmonteres uden at resten af dørpladen fjernes. Formålet med dette er at råhus montør kan kontrollere faldet i badekabinens døråbning efter endt montage og at tømrer ved lægning af trægulv udenfor badekabinen kan kontrollere badekabinens gulvhøjde og koordinere dette med sine gulvhøjder. Såfremt der leveres dør med, er denne forsynet med hængelåssystem, der forhindre adgang til badekabinen i byggeperioden.
 • Badekabinerne leveres med 4 stk. træklodser 150 x 150 x 150 mm fastgjort til badekabinebundens underside. Disse fjernes umiddelbar før montage.

 

LØFTEANORDNING

 • Badekabinen er forsynet med 3 løftepunkter. Disse består af en 20 mm wirestropper fastgjort til væggenes hovedarmering
 • Ved montering fastskruer montageentreprenøren medleverede wirestropper til inseten og kabiner er klar til at blive hejset på plads i bygningen.

 

YDELSER SOM SKAL UDFØRES PÅ BYGGEPLADSEN AF ANDRE ENTREPRENØRER

 • Montage af badekabinen inklusiv kran.
 • Lukning mellem badekabinen og tilstødende vægge samt mod dæk.
 • Evt. isolering under badekabinen.
 • Pletspartling af vægge efter skruer for emballage og evt. montageskader. Evt finspartling, afhængig af den videre malerbehandlingstype.
 • Udvendige indfatninger på dør.
 • Dørgreb og nøgleskilt.
 • Lukning ved gulv mellem gulvflise i badekabine og udvendig gulv.
 • Tilslutning af vandinstallation.
 • Tilslutning af afløbsinstallation.
 • Tilslutning af elinstallation.
 • Udvendig el-materiel.
 • Tilslutning af ventilationskanal.
 • Fjernelse af plast- og døremballage.

 

REFERENCEKABINE

 • Den første badekabine i produktionsforløbet, fremskyndes i produktionen og anvendes som referencekabine. Bad Element inviterer bygherre, rådgivere og entreprenør til besigtigelse af denne på fabrikken.
 • Referencekabinen har til formål, at fastslå, at de ydelser der kontraktmæssigt er indgået er leveret, og at denne er udført i henhold til de af rådgiverne frigivne produktionstegninger udarbejdet af producenten samt at godkende den håndværksmæssige kvalitet.
 • Bad Element udarbejder et referencekabinereferat, og på basis af frigivne tegninger samt dette referat er badekabinen frigivet til produktion. Frigivelsen indbefatter tillige varianter og øvrige typer inden for samme projekt.

SE VORES RENOVERINGSFILM:

Se profilvideo