Præfabrikerede lette badekabiner

Let og stærk konstruktion, gennemtænkt ned til mindste detalje

KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE:

 

GULVELEMENT

 • Udført i armeret beton, 2.400 kg/m³. Gulvelementet støbes med opkant/hulkel.
 • Den normale gulvtykkelse er 85 mm + 35 mm isolering ekskl. gulvbelægning.
 • Der indstøbes afløbs- og varmeinstallationer.
 • Gulvafløb vil næsten altid bygge ned under underkant bund.
 • Detalje omkring dørtrin/overgang til tilstødende gulv udføres individuelt efter kundeønske.
 • Gulvelementet udføres med indstøbt fald på minimum 1% i bruceområdet samt 0,5% på hovedgulvet. Badelement leverer med 35 mm fald til afløb målt fra overkant gulv i døråbning.
 • Eventuel forsænkning for bruseniche indstøbes i elementet.
 • Gulvelementets overside: Glat form side. underside: Afrettet beton med en tolerance på +- 5 mm.

 

VÆGELEMENTER

 • Udført i 63 mm stål reglar max afstand 300 mm. Beklædes indvendig med 15 mm Fermacell plade.
 • Vægtykkelsen er 78 mm + det der monteres på udvendig side af badekabinen på byggepladsen.
 • Indvendige vægge hhv. flisebeklædes eller fuldspartles, beklædes med filt og males i glanstrin 25.

 

LYD- OG BRANDFORHOLD

 • Det laver vi i samarbejde med kunden, så det opfylder deres ønsker.

 

LOFTELEMENT

 • Udført i 63 mm stål reglar max afstand 450 mm. Beklædes indvendig med 15 mm Fermacell plade.
 • Underside loft fuldspartles og færdigmales i farve hvid,NCS SO-500N.

 

VÅDRUMSMEMBRAN

 • Der anvendes godkendt vådrumsmembrantætningssystem.
 • Vådrumsmembranen udføres iht. SBI anvisning 252

 

EL-INSTALLATIONER

 • Tomrør og el-dåser indbygges i vægge
 • Der anvendes fabrikat LK. Der er valgfrihed imellem fabrikantens forskellige modeller, f.eks. Fuga, Opus o.s.v.
 • Der udføres som minimum potentialudligning fra kabinens hovedarmering til kabinens el installation samt ventilationsstuts, gulvafløb af metal og sprinklerrør, hvis dette indgår.

 

De grundlæggende tilslutningsmuligheder:

Lys:

 • Tilsluttes via oprullet 3 x 1,5 mm² kabel med længde der når gruppetavle
 • Tilsluttes i udvendig afbryderdåse for lys til badekabinen gennem 2 stk. tomrør ført til gulv


Vaskemaskine/tørretumbler:

 • De to faser tilsluttes i koblingsdåse i installationsskakt
 • Tilsluttes via oprullet 5 x 2,5 m² eller 5×1,5m2 mm kabel med længde der når til gruppetavle

Potentialudligning:

 • Der potentialudlignes hovedarmering i badekabinebund samt ventilationskanal via stikkontakt i badeværelset

 

El installationen er udført i henhold til DS/HD60364 og BEK1082.

El-installationer testes iht. KS-manual Bilag D

 

BRUGSVANDSINSTALLATIONER

 • Brugsvandsinstallationer er udført i 16 mm pex rør, ført i rør i rør system
 • Der er indstøbt koblingsdåser til tapstederne i vægelementerne
 • Systemet er VA godkendt
 • Vandinstallationerne føres lodret op i badekabinens vægge over kabinens loft til installationsskakten
 • Vandinstallationen afsluttes hhv. med 2 stk. fordelerrør med ¾” omløber i installationsskakt eller med oprullet overlængde på pex-rør
 • Vandinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual bilag E1

 

AFLØBSINSTALLATIONER

 • Interne afløbsinstallationer føres i svejste PEH-rør, fabrikat Geberit
 • Standard gulvafløb er ABS gulvafløb med rustfri rist, fabrikat Jafo
 • Alternativ et hjørneafløb hhv. fabrikat Unidrain eller fabrikat Blücher
 • Afløbsinstallation afsluttes så vidt mulig i installationsskakt. Afløbsinstallationer fra gulvafløb, håndvask og vaskemaskine samles så vidt muligt til ét rør med dimension 50/75 mm PEH afløbsrør. Afløb fra toilet er dimension 110 mm PEH
 • Afløbsledninger intern i badekabinebund lægges med 20 promille fald iht. DIF norm for afløbsinstallationer, afløbsinstallationer i præfabrikerede elementer
 • Alle materialer er CE-typegodkendte
 • Afløbsinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual

 

VARMEINSTALLATIONER

 • Vandbaseret gulvvarme er den normale standardløsning, udført i 15 mm pex rør
 • Gulvvarmen reguleres med returventil styret af et termostatisk element. Gulvvarmen afsluttes i installationsskakten, med den nødvendige overlængde på rørene, således at disse kan nå frem til lejlighedens varmefordelerrør uden samlinger
 • Gulvvarmeninstallationen kan alternativ leveres som rørsystem med rumtermostat som regulering
 • Pex gulvvarmerørene fastgøres på det øverste armeringsnet i undersiden af armeringsnettet med et dækkende betonlag på ca. 50 mm og med en afstand af 200 mm mellem varmesløjferne
 • Der kan leveres el-gulvvarme hvis det ønskes
 • Varmeinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual

 

VENTILATION

 • Badekabinerne leveres normalt med udsugningsventil for central udsugning. Denne afsluttes med Ø 100 mm stuts i installationsskakt.
 • Ventil placeres i loft og ført via påmonteret ventilationsrør til skakt. Der kan monteres lyddæmper, hvis dette er nødvendigt og der er tilstrækkelig plads over badekabinens loft.
 • Der kan leveres el-ventilator såfremt dette er påkrævet.

 

DØR

 • Badekabinen leveres ikke med dørblad og karm monteret.
 • I dørhul indstøbes plastskrueklodser for montage af dørkarm på byggepladsen. Der henvises til montageanvisning for badekabiner med hensyn til denne montage.

 

EMBALLERING

 • Badekabinen leveres med krydsfinerplade foran dørhul. Dørpladen udføres med hængsler og fungerer som midlertidig dør. Dørpladen aflukkes med hængelås. Dørpladen todeles således at en underdel på ca. 200 mm i højden og i pladens fulde bredde kan afmonteres uden at resten af dørpladen fjernes. Formålet med dette er at råhus montør kan kontrollere faldet i badekabinens døråbning efter endt montage og at tømrer ved lægning af trægulv udenfor badekabinen kan kontrollere badekabinens gulvhøjde og koordinere dette med sine gulvhøjder.
 • Såfremt der leveres dør med, er denne forsynet med hængelåssystem, der forhindrer adgang til badekabinen i byggeperioden.
 • Badekabinerne leveres med 4 stk. træklodser 150 x 150 x 150 mm fastgjort til badekabinebundens underside. Disse fjernes umiddelbar før montage.

 

LØFTEANORDNING

 • Badekabinen er forsynet med 4 løftepunkter. Disse består af en 4 stk. øjemøtrikker ø 16 mm som enten kan forblive på kabinen eller afmonteres. De skal ikke returneres.
 • For yderligere information herom henvises til Badelements detaljerede montageanvisning.

 

UDSPARINGER FOR AFLØBSINSTALLATIONER

 • Det vil afhængig af gulvhøjden i bygningen være nødvendig, at lave udsparinger for dele af afløbsinstallationen i oversiden af betondækket under badekabinen. Der skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvor stor pilhøjden på betondækket er på stedet, hvor badekabinen er placeret, for at kunne fastlægge om en udsparing er nødvendig.
 • Som grundregel vil der ved anvendelse af vores standard gulvafløb fabrikat Jafo ikke være nødvendig med en udsparing såfremt gulvopbygningen er 180 mm og for afløbsrende fa. Unidrain eller Blücher 210 mm. Kontakt os dog altid omkring fastlæggelse af udsparinger.
  Faktorer som tilsluttende afløbsledningers længde kan også have væsentlig indflydelse. Det anbefales, at tage kontakt til os i hvert enkelt tilfælde.

 

YDELSER SOM SKAL UDFØRES PÅ BYGGEPLADSEN AF ENTREPRENØRER

 • Montage af badekabinen inklusiv kran
 • Beklædning af yderside af kabinens synlige vægge med 1 x 12,5 mm gipsplade

 

Se profilvideo