Kvalitetssikring

- din sikkerhed

Vi udarbejder en projektbestemt kvalitetssikringsmanual for hvert eneste projekt.


Manualen indeholder kontrolskema for:

  1. Råkabine geometri. Målekontrol
  2. Råkabine kvalitet, overflader, indstøbninger og udsparinger
  3. Kontrol af vandtætningsmembran. Udførelse
  4. El-kontrol. Isolationstest, modstandsmåling af potentialudligning, funktionstest
  5. Tæthedsprøvning. Vand, varme, afløb
  6. Slutkontrol. Kvalitet af det udførte arbejde

Alle ovenstående er 100 % kontrol og alle kontrolskemaer relateres til kabinens unikke produktionsnummer.

Der udføres for hvert projekt en referencekabine, som indgår i vores KS system.

 

Desuden udføres for kabiner med vinylbelægning

  1. Opstartskontrol
  2. Slutkontrol

Kontrollen svarer til gulvlæggerbranchens KS for vinylbelægning.

Når leverancen for de enkelte projekter er afsluttet, fremsendes det projektspecifikke KS materiale.

 

Workflow – sådan løses den enkelte opgave:

1. Udarbejdelse af produkttegninger

2. Godkendelse af produkttegninger

3. Formbygning af badekabine

4. Gulv/Væg/Loft produktion

5. Sammenbygning af rå badekabine


Kvalitetssikring


6. Indvendig finish

7. Udvendig finish


Kvalitetssikring


8. VVS + el


Kvalitetssikring


9. Silikone/fugning/rengøring


Kvalitetssikring


10. Emballering

11. Forsendelse af badekabine

12. Montage på byggeplads

13. Service gennemgang aflevering og ibrugtagning

 

 

Se profilvideo