PRÆFABRIKEREDE INSTALLATIONSSKAKTE REDUCERER SKAKTAREALET MED 10-15%

Med den nyeste 3D-teknologi får du som arkitekt fleksible muligheder for indretning med præfabrikerede installationsskakte i byggeriet – både ved nybyg og renovering af blandt andet etageboliger, kontorer, hoteller og rækkehuse.

Arkitekten har en vigtig rolle i designet af byggeriet, da installationsskakte tager meget plads, hvilket kan give udfordringer i forbindelse med indretning af byggeriet. Udfordringen ligger især i placering af serviceadgangen for efterfølgende drift og vedligeholdelse, da denne også optager værdifulde kvadratmeter.

 

ARKITEKTENS fordele ved brug af præfabrikerede installationsskakte

Skaktarealet reduceres med 10-15 % ift. traditionel udførelse

Traditionelt udførte skakte vil skulle projekteres 10-15 % større end vores præfabrikerede installationsskakte, idet DS 452 Dansk Standard for Termisk isolering af tekniske installationers krav til udførelse af isolering kræver mere plads mellem rørene – så håndværkeren kan komme til, når isoleringen skal udføres på byggepladsen. Dette krav gør sig ikke gældende på vores fabrik, hvor arbejdsprocesserne er optimeret i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø, bl.a. ved brug af 5S-modellen inden for Lean.

Bedre mulighed for indretning og udnyttelse af m2

Traditionelle installationsskakte optager meget plads, hvilket kan give udfordringer i forbindelse med indretning af byggeriet. Standardiserede præfabrikerede installationsskakte giver arkitekten bedre mulighed for udnyttelse af arealerne – dels er de 10-15 % mere kompakte end traditionelt udførte installationsskakte, og dels er der serviceadgang fra badeværelset, så man undgår at skulle optage værdifulde kvadratmeter andetsteds i byggeriet.

Serviceadgang fra badeværelset

Vores præfabrikerede installationsskakte er designet med serviceadgang fra badeværelset, hvilket giver større fleksibilitet i anvendelse af arealer sammenlignet med traditionelt udførte installationer. Samtidig letter placeringen adgangen efterfølgende i forhold til drift og vedligeholdelse.

Størrelsen på installationsskakte fastlåses allerede ved skitseforslag

Med en 3D-IFC-model får arkitekten de præcise, fysiske mål på installationsskakten, hvilket eliminerer risikoen for, at skakten bliver for stor eller lille.

Reduceret projekterings- og udførelsestid

Præfabrikerede installationsskakte skaber værdi hele vejen gennem projektet fra den 100 % digitale designfase, over installation og frem til den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Du får et gennemtestet koncept, der både bidrager til det bæredygtige byggeri, reducerer tiden for projektering og udførsel og har minimal efterfølgende drift og vedligeholdelse. Ved renoveringsprojekter kan genhusning undgås, da montering og idriftsættelse af installationsskaktene kan ske inden for kort tid.

Vi har valgt at gå helt forrest i byggebranchen med at tilbyde en unik løsning, hvor den præfabrikerede installationsskakt kan sammenkobles med den præfabrikerede badekabine allerede på fabrikken, så begge produkter bliver leveret og installeret i byggeriet som en komplet plug & play løsning.

Undgå at opfinde den dybe tallerken med afprøvede løsninger

På den ene side er der i boligbyggeriet i dag næsten ikke to ens skakte, og på den anden side er skaktenes indhold grundlæggende det samme – alligevel designes installationsskakte forfra hver eneste gang. Med præfabrikerede installationsskakte til implementering af byggeriets tekniske installationer undgår du at starte forfra ved hvert projekt.

Bæredygtighed som standard

Alle vores badekabiner og installationsskakte kan som standard indgå i bæredygtigt byggeri på højeste niveauer – det ligger i vores natur at være på forkant med fremtiden.

NORDENS STØRSTE LEVERANDØR AF BADEKABINER OG INSTALLATIONSSKAKTE.
PUNKTUM.

Mere fleksibilitet. Mere plads til beboelse. Mere effektivt byggeri.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig for en uforpligtende snak om alle fordelene for netop dit projekt.

    Fornavn

    Efternavn

    Telefon

    Email