FÅ ET GENNEMTESTET KONCEPT, DER BIDRAGER TIL DET BÆREDYGTIGE BYGGERI

Som bygherre skal du forholde dig til alt fra bæredygtighed, til hele processen med projektering, opførsel, evt. genhusning og den efterfølgende drift og vedligehold. Her kan vores præfabrikerede installationsskakte bidrage positivt i alle byggeriets faser – især i kombination med præfabrikerede badekabiner.

Alle vores badekabiner og installationsskakte kan som standard indgå i bæredygtigt byggeri – det ligger i vores natur at være på forkant med fremtiden.

 

Bygherrens fordele ved brug af præfabrikerede installationsskakte

Reducerer projekterings- og udførelsestiden

Præfabrikerede installationsskakte skaber værdi hele vejen gennem projektet fra den 100 % digitale designfase, over installation og frem til den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Du får et gennemtestet koncept, der reducerer tiden for projektering og udførelse og har minimal efterfølgende drift og vedligeholdelse. Ved renoveringsprojekter kan genhusning undgås, da montering og idriftsættelse af installationsskaktene kan ske inden for kort tid.

Vi har valgt at gå helt forrest i byggebranchen med at tilbyde en unik løsning, hvor den præfabrikerede installationsskakt kan sammenkobles med den præfabrikerede badekabine allerede på fabrikken, så begge produkter bliver leveret og installeret i byggeriet som en komplet plug & play løsning.

Skaktarealet reduceres med 10-15 % ift. traditionel udførelse

Traditionelt udførte skakte vil skulle projekteres 10-15 % større end vores præfabrikerede installationsskakte, idet DS 452 Dansk Standard for Termisk isolering af tekniske installationers krav til udførelse af isolering kræver mere plads mellem rørene – så håndværkeren kan komme til, når isoleringen skal udføres på byggepladsen. Dette krav gør sig ikke gældende på vores fabrik, hvor arbejdsprocesserne er optimeret i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø, bl.a. ved brug af 5S-modellen inden for Lean.

Bedre udnyttelse af m2 – mere salgbart boligareal

Traditionelle installationsskakte optager meget plads, hvilket kan give udfordringer i forbindelse med indretning af byggeriet. Standardiserede præfabrikerede installationsskakte giver bedre mulighed for udnyttelse af arealerne –– dels er de 10-15 % mere kompakte end traditionelt udførte installationsskakte, og dels er der serviceadgang fra badeværelset, så man undgår at skulle optage værdifulde kvadratmeter andetsteds i byggeriet.

Salgsplaner kan låses tidligt i projekteringsfasen

Fuld integration i BIM optimerer salgsprocessen, fordi de præcise mål fastlægges tidligt i forløbet. Hermed kommer der ingen ændringer i indretningen af bolig, bad og installationsskakt efterfølgende og salgsplanen kan låses.

Ingen behov for interimsvarme

Ventilation og varme idriftsættes med installationsskaktens midlertidige byggestrøm for udtørring af byggeriet allerede efter, råhuset lukkes, og dermed elimineres behovet for interimsvarme.

Minimal og enkel drift og vedligeholdelse

Vores præfabrikerede installationsskakte er designet med serviceadgang fra badeværelset. Udover at give større fleksibilitet i arealanvendelsen letter placeringen samtidig adgangen i forhold til den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Alle installationsskakte er installationsklar ved levering, idet de produceres med ventilation, varme, brugsvand, afløb, tagvand, el-føringsvej m.m. og funktionsafprøves og tæthedstestes på fabrikken.

Undgå at starte forfra ved hvert nyt byggeprojekt

Bygherrerådgivere, arkitekter og ingeniører bidrager oftest bygherren med beskrivelser af omfang, funktionalitet, miljø, æstetik, tidsplan og økonomi samt skitser og udkast til et muligt byggeri. Her ser vi ofte, at den dybe tallerken genopfindes igen og igen ved projekteringen. Med vores konceptuelle løsning til implementering af byggeriets tekniske installationer er det ikke længere nødvendigt at starte forfra ved hvert projekt.

NORDENS STØRSTE LEVERANDØR AF BADEKABINER OG INSTALLATIONSSKAKTE.
PUNKTUM.

Hurtigere produktion. Hurtigere installation. Hurtigere færdig.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig for en uforpligtende snak om alle fordelene for netop dit projekt.

    Fornavn

    Efternavn

    Telefon

    Email