OPTIMER LOGISTIKKEN PÅ BYGGEPLADSEN MED EN PLUG & PLAY INSTALLATIONSLØSNING

Med præfabrikerede installationsskakte – især i kombination med præfabrikerede badekabiner – kan du have fuldt fokus på fremdrift og effektivitet på byggepladsen. Byggeriet forenkles, produktiviteten øges og sikkerheden forbedres.

 

Entreprenørens fordele ved brug af præfabrikerede installationsskakte

Bedre sikkerhed & arbejdsmiljø

Vores præfabrikerede installationsskakte fremstilles på vores egen fabrik i Polen, hvorefter de kan monteres som en plug & play løsning på byggepladsen. Det reducerer projekterings- og udførselstid og eliminerer behovet for midlertidige rækværk og afdækning. Samtidig får du et mere sikkert arbejdsmiljø for håndværkerne, der undgår ubekvemme arbejdsstillinger i skaktområderne.

Løbende støbning af etagedæk

Ved opførelsen af råhuset er der udført udsparinger for installationsskaktene, som støbes samtidig med etagedækkene. Dermed monteres installationsskaktene parallelt med opførelsen af råhuset. Det betyder, at ventilation og varme kan idriftsættes med installationsskaktens midlertidige byggestrøm for udtørring af byggeriet allerede efter, råhuset lukkes, og dermed elimineres behovet for interimsvarme. 

Opfylder alle krav til isolering af tekniske installationer

I modsætning til traditionelt udførte skakte gør præfabrikerede installationsskakte byggeriet mere rationelt, fordi alle installationer samles i én skakt. Dermed undgår isolatøren at skulle tilgå alle skakte af flere omgange for at udføre sit arbejde i henhold til gældende standarder.

Traditionelt udførte skakte vil også skulle projekteres 10-15 % større end vores præfabrikerede installationsskakte, idet DS 452 Dansk Standard for Termisk isolering af tekniske installationers krav til udførelse af isolering kræver mere plads mellem rørene – så håndværkeren kan komme til, når isoleringen skal udføres på byggepladsen. Dette krav gør sig ikke gældende på vores fabrik, hvor arbejdsprocesserne er optimeret i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø, bl.a. ved brug af 5S-modellen inden for Lean.

Optimeret logistik ved færre håndværkere og materialer – ingen spild

Forskellige byggeprocesser skal ofte sammensættes af mange forskellige håndværkere, hvilket kan give udfordringer i forhold til logistik og materialespild.

Derfor er det efterhånden blevet almindeligt at anvende præfabrikerede løsninger som badekabiner eller eksempelvis hele tagetager, der enkelt kan monteres direkte på byggepladsen.

Med præfabrikerede installationsskakte har du endnu et element, der nemt og bekvemt kan installeres just-in-time – uden materialespild på byggepladsen eller behov for interimsvarme. Ventilation og varme idriftsættes med installationsskaktens midlertidige byggestrøm for udtørring af byggeriet allerede efter, råhuset lukkes.

Fejl og mangler reduceres til et minimum

Fordi vores plug & play-løsning kræver mindre koordinering på byggepladsen, reduceres risikoen for fejl og mangler til et minimum. Den strømlinede produktion på egen fabrik i Polen sikrer en ensartet kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse med minimalt spild.

Plug & Play løsning – kun ca. 20 arbejdsoperationer

En skakt, der opføres på byggepladsen, har over 300 forskellige arbejdsoperationer. Med præfabrikerede installationsskakte reduceres antallet af arbejdsoperationer på byggepladsen til cirka 20.

Bæredygtighed som standard

Alle vores badekabiner og installationsskakte kan som standard indgå i bæredygtigt byggeri på højeste niveauer – det ligger i vores natur at være på forkant med fremtiden.

NORDENS STØRSTE LEVERANDØR AF BADEKABINER OG INSTALLATIONSSKAKTE.
PUNKTUM.

Færre touchpoints. Færre risici. Færre totalomkostninger. 

Udfyld formularen, så kontakter vi dig for en uforpligtende snak om alle fordelene for netop dit projekt.

    Fornavn

    Efternavn

    Telefon

    Email