FÅ ADGANG TIL ALLE TEKNISKE INSTALLATIONER MED PRÆFABRIKEREDE INSTALLATIONSSKAKTE

Som ingeniør er du ansvarlig for at sikre byggeriets tekniske installationer – heriblandt at installationsskaktens installationer får den kapacitet, der svarer til lovkravene samt til antallet af badeværelser, toiletter, køkken mv. Den sikkerhed er indbygget i vores Plug & Play-løsning, der tilpasses til netop dit byggeprojekt.

 

 

Ingeniørens fordele ved brug af præfabrikerede installationsskakte

Med BIM fastlægges fysiske mål og serviceadgang allerede ved skitseforslag

Fuld integration i BIM optimerer byggeprocessen – bl.a. fordi de præcise mål fastlægges tidligt i forløbet, og fordi vores præfabrikerede installationsskakte er designet med serviceadgang fra badeværelset. Udover at give større fleksibilitet i arealanvendelsen letter placeringen samtidig adgangen i forhold til den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Koordineret design ved hjælp af 3D-teknologi

Med vores installationsløsning kan du allerede ved skitseforslag udarbejde en 3D-IFC-model af den præfabrikerede installationsskakt, der både er kvalitetssikret og koordineret med alle omkringliggende installationer og konstruktioner. Løsningen fås også som en individuel løsning, hvor skaktens design tilpasses til hvert enkelt byggeri.

Arbejd med standard eller individuelle designløsninger

I dag er præfabrikerede installationsskakte en meget vigtig konceptuel komponent i bygninger, og derfor involveres vores kunder tidligt i processen for at opnå den bedste løsning. Sammen vælger vi mellem avancerede standardmodeller og designer installationsskakten ved brug af de nyeste 3D-teknologier, så den passer nøjagtigt til det enkelte byggeri. Se mere om, hvad vores installationsskakte kan indeholde

 

Reduceret projekterings- og udførelsestid

Præfabrikerede installationsskakte skaber værdi hele vejen gennem projektet fra den 100 % digitale designfase, over installation og frem til den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Du får et gennemtestet koncept, der kan indgå i bæredygtigt byggeri, reducerer tiden for projektering og udførelse og har minimal efterfølgende drift og vedligeholdelse. Ved renoveringsprojekter kan genhusning undgås, da montering og idriftsættelse af installationsskaktene kan ske inden for kort tid.

Vi har valgt at gå helt forrest i byggebranchen med at tilbyde en unik løsning, hvor den præfabrikerede installationsskakt kan sammenkobles med den præfabrikerede badekabine allerede på fabrikken, så begge produkter bliver leveret og installeret i byggeriet som en komplet plug & play løsning.

Afprøvede løsninger med ensartet, høj kvalitet

Den strømlinede produktion på egen fabrik i Polen sikrer en ensartet kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse med minimalt spild. Alle installationsskakte produceres med ventilation, varme, brugsvand, afløb, tagvand, el-føringsvej m.m. og funktionsafprøves og tæthedstestes på fabrikken. Dermed er de klar til at blive installeret sideløbende med betonelementerne i byggeriet. Den effektive produktionsproces er desuden med til at sikre, at vi altid leverer til tiden.

Slip for at opfinde den dybe tallerken ved hvert projekt

På den ene side er der i boligbyggeriet i dag næsten ikke to ens skakte, og på den anden side er skaktenes indhold grundlæggende det samme – alligevel designes installationsskakte forfra hver eneste gang. Med præfabrikerede installationsskakte til implementering af byggeriets tekniske installationer undgår du at starte forfra ved hvert projekt.

Bæredygtighed som standard

Alle vores badekabiner og installationsskakte  kan som standard indgå i bæredygtigt byggeri på højeste niveauer – det ligger i vores natur at være på forkant med fremtiden.

NORDENS STØRSTE LEVERANDØR AF BADEKABINER OG INSTALLATIONSSKAKTE.
PUNKTUM.

Bedre projektering. Bedre sikkerhed. Bedre dokumentation. 

Udfyld formularen, så kontakter vi dig for en uforpligtende snak om alle fordelene for netop dit projekt.

    Fornavn

    Efternavn

    Telefon

    Email