INSTALLATIONSSKAKT

Innovativ installationsløsning til projekter med nybyggeri og renovering.

I tæt samarbejde med vores kunder og med fokus på hele byggeprocessen udvikler og producerer vi præfabrikerede installationsskakte, der bidrager til fremtidens bæredygtige byggerier af blandt andet etageboliger, kontorer, hoteller og rækkehuse.

De bedste skaktløsninger opnås, når alle inddrages tidligt i processen.

 

Byg bæredygtigt, sikkert, økonomisk og tidsbesparende

For at kunne producere de bedste installationsskakte og opnå optimal udnyttelse af byggeriets nettoareal skal arkitekt, ingeniør og Badelement inddrages så tidligt som muligt i processen. Det gælder ved både standard- og specialløsninger, som samtidig er med til at gøre installationen omkostningseffektiv og reducere byggetiden. Alle vores badekabiner og installationsskakte kan som standard indgå i bæredygtigt byggeri.

 

Læs hvordan vi arbejder med BIM modellering her

 

En løsning, der giver mulighed for enkel og sikker installation – etage for etage

Den præfabrikerede installationsskakt er udstyret med de påkrævede installationer og grundigt kvalitetssikret inden levering på byggepladsen. Ved opførslen af råhuset er der udført udsparinger for installationsskaktene, som støbes samtidig med etagedækkene. Dermed monteres installationsskaktene parallelt med opførslen af råhuset.

 

Fejl og mangler reduceres til et minimum

Ventilation og varme idriftsættes med installationsskaktens midlertidige byggestrøm for udtørring af byggeriet allerede efter råhuset lukkes, og dermed elimineres behovet for interimsvarme. Vores løsning kræver mindre koordinering på byggepladsen, hvilket reducerer fejl og mangler til et minimum.

Præfabrikerede installationsskakte produceret på vores egen fabrik i Polen

Til vores løsninger bruger vi en fuldt digitaliseret arbejdsgang og komponenter af høj kvalitet i henhold til de enkelte landes normer og standarder. Vores strømlinede produktion sikrer en ensartet kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse med minimalt spild.

Sikkerhed og et sundt arbejdsmiljø har høj prioritet for os. Vi opererer bl.a. med 5S-modellen inden for Lean, hvilket sikrer en ren og ordentlig arbejdsplads og hjælper med at spare tid, minimere ulykker og fejl samt øge medarbejdernes trivsel.

 

Installationsklar ved levering

Alle installationsskakte kan produceres med ventilation, varme, brugsvand, afløb, tagvand, el-føringsvej m.m. og funktionsafprøves og tæthedstestes på fabrikken. Dermed er de klar til at blive installeret sideløbende med betonelementerne i byggeriet. Den effektive produktionsproces er desuden med til at sikre, at vi kan levere til tiden.

Læs om præfabrikerede installationsskakt med integreret badekabine her

 

Designet med brug af de nyeste 3D teknologier

I dag er præfabrikerede installationsskakte en meget vigtig konceptuel komponent i bygninger, og derfor involveres vores kunder tidligt i processen. Sammen vælger vi mellem avancerede standardmodeller og designer installationsskakten ved brug af de nyeste 3D-teknologier, så den passer nøjagtigt til det enkelte byggeri.

Læs om hvad en installationsskakt kan indeholde her

 

NORDENS STØRSTE LEVERANDØR AF BADEKABINER OG INSTALLATIONSSKAKTE.
PUNKTUM.

HURTIGERE PRODUKTION. HURTIGERE INSTALLATION. HURTIGERE FÆRDIG.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig for en uforpligtende snak om alle fordelene for netop dit projekt.

    Fornavn

    Efternavn

    Telefon

    Email