FULD INTEGRATION I BIM OPTIMERER BYGGEPROCESSEN

I den innovative proces med Bygnings Informations Modellering (BIM) involveres alle parter tidligt, hvilket blandt andet gør det muligt at minimere risikoen for forsinkelser i byggeprocessen og dermed reducere byggeriets samlede omkostninger.

 

Arbejd med den nyeste 3D-teknologi

Bygnings Informations Modellering (BIM) er den innovative proces, hvorigennem mange moderne bygninger bliver udviklet. Det er en samarbejds- og informationsproces, som involverer alle parter i byggeprojektet, og ved hjælp af den nyeste 3D-teknologi er det muligt at visualisere den færdige bygning og simulere bygge- og tekniske processer.

3D-modellen fungerer som et informationssimulerings- og analyseværktøj for rådgivere og entreprenører under opførelsen af byggeriet forud for montering. Ved overdragelse til det operationelle plan skaber 3D-modellen værdifulde referencer for drifts- og vedligeholdelsesinformationer for bygningen og de tilhørende aktiver.

 

 

Sådan arbejder vi med BIM

 

1. Programming

Vi afholder informationsmøder om vores standard installationsskaktløsninger med henblik på at få løsningerne indarbejdet i vores kunders byggeprogram.

2. Konceptuel design

Vi leverer velafprøvet standard installationsskaktløsninger i 3D IFC-modeller.

3. Detaljeret design

Vores standard installationsskaktløsninger i 3D IFC-modeller tilrettes til færdigt udførselsprojekt.

(Vi kan udarbejde nye typer installationsskakte i 3D IFC-modeller specifikt tilpasset til det enkelte byggeri)

4. Analyse

Vi analyserer og kvalitetssikrer vores 3D IFC-modeller i byggeriets overordnede 3D BIM-model, herunder eventuelle kollisioner med andre bygningsdele.

5. Dokumentation

Vi leverer følgende dokumentation:

 • Installationsskakte i 3D IFC-format
 • Kvalitetssikringsrapporter af vores design og produktion
 • Installationsmanual
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual
 • Dokumentation for installationsskakte ved eksempelvis certificering til Svanemærkning, DGNB eller BREEAM
6. Konceptuel design

Vi bruger vores 3D modeller til at generere en BOM list (Bill Of Material), indkøber præcist antal materialer til hvert enkelt projekt, og producerer vores installationsskakte i høj kvalitet med minimalt spild.

På vores fabrik udfører vi altid en prototype for hver ny type installationsskakt. Kvalitetssikring udføres i samarbejde med vores kunder og deres interessenter.

7. Konstruktion 4D/5D

4D BIM tilføjer tidsrelateret information til 3D BIM-modeller for at muliggøre detaljeret planlægning af byggeprocessen.

5D BIM tilføjer omkostninger til BIM-komponenter for at hjælpe med at beregne de samlede projektomkostninger.

Vi kan levere data til både 4D og 5D.

8. Konstruktion logistik

Vores installationsskakte leveres og monteres parallelt med råhusets opførsel. De kan også leveres som en integreret del af den præfabrikerede badekabine.

Byggeriets samlede opførselstid reduceres, og logistik, fejl og mangler forbedres væsentligt ved, at sagen udføres med færre håndværkere og materialer på byggepladsen.

Risiko for ulykker og dårligt arbejdsmiljø i skaktområder minimeres markant.

9. Drift og vedligeholdelse

Vi sikrer optimal og ensartet drift og vedligeholdelse af vores velafprøvede installationsskakte.

Alle installationskomponenter er CE-mærkede og leveres i henhold til gældende love og normer.

10. Demontering

Vores installationsskakte kan demonteres ved nedrivning af en bygning, og alle installationskomponenter og stål vil kunne indgå i genbrug.

11. Renovering

Vi leverer installationsskakte til renovering, hvor vi med god planlægning kan undgå genhusning af beboere, idet en installationsskakt til renovering kan monteres og idriftsættes på en dag.

Herunder sikres bygningen mod eventuel brand, idet hultagning for installationsskakte lukkes samme dag.

NORDENS STØRSTE LEVERANDØR AF BADEKABINER OG INSTALLATIONSSKAKTE.
PUNKTUM.

HURTIGERE PRODUKTION. HURTIGERE INSTALLATION. HURTIGERE FÆRDIG.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig for en uforpligtende snak om alle fordelene for netop dit projekt.

  Fornavn

  Efternavn

  Telefon

  Email